هرکس درس را ادامه ندهد، به فهم نرسد . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:35 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:35 عصر

لیست کل یادداشت های این وبلاگ