به نعمت پروردگارتان ـ عزّوجلّ ـ اعتراف کنید و از همه گناهانتان به سویش توبه نمایید که خداوند، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:26 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:26 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:25 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:25 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:24 عصر
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ