دانش فراگیرید ؛ چرا که در تنهایی، همدم و در غربت، همره و در خلوت، هم صحبت است . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:30 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:30 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:29 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:29 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:28 عصر
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ