بسیارند کسانی که دانش دارند و از آن پیروی نمی کنند . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:34 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:34 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:33 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:33 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:33 عصر
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ