هر گاه مؤمن را ساکت دیدید، بدو نزدیک شوید که القای حکمت می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:24 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:24 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:23 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:23 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:22 عصر
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ