بر دانشجوست که نفسش را به جستجوی دانش عادت دهد و از فرا گرفتن آن ملول نگردد و آنچه را فرا گرفته [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:28 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:28 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:27 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:27 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:26 عصر
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ