بنده گناه می کند، پس دانشی را که پیشترمی دانسته، از یاد می برد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:30 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:30 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:29 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:29 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:28 عصر
<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ