ای علیّ! از ویژگیهای مؤمن آن است که حقیقت را از دشمنش می پذیرد و فرا نمی گیرد جز برای آنکه بداند و نمی داند جز برای آنکه عمل کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:36 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:35 عصر
جمعه 96 بهمن 27 , ساعت 9:35 عصر

لیست کل یادداشت های این وبلاگ